Kuidas saad võlakirja?

Selleks, et võlakiri oleks kehtiv, peab laenuvõtja selle allkirjastama. Laenuandja võib nõuda, et laenuvõtja allkirja tagamiseks allkirjastaks selle dokumendi notari ees. Originaaleksemplar läheb laenuandjale ja laenuvõtja peaks saama koopia. Laenusaaja peab kehtivuse tagamiseks allkirjastama võlakirja.

Võimalik, et laenusaaja allkirjastaks notari ees, et allkiri oleks autentne. Võlakiri ehk tasumisele kuuluv noot on õiguslikult siduv dokument, mida laenuvõtja kasutab raha laenamisel laenuandjale tagasimaksmise lubaduse andmiseks. Tagasimaksmise lubadus on tavaliselt kindlaksmääratud aja või kuupäeva jooksul või nõudmisel.

Leave Message

Required fields are marked *