Mis võlakiri?

Võlakiri on juriidiline lubadus laenatud raha tagasimaksmiseks. Tingimusteta lubadus maksta teatud rahasumma nimetatud isikule või märkuse omanikule või hoiule, et raha selliste isikute otsene. Võllakiri peab olema kirjalik ja lubaduse tegija poolt allkirjastatud.

Leave Message

Required fields are marked *